Craps Tips

drevoset.cz - jdeme na to od lesa

REKLAMACE

Obecná informace


Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme pouze kvalitní zboží u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru cena/kvalita. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat !

Poškození vzniklé přepravou zásilky


Kupující je povinen při převzetí zásilky od dopravce zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě poškození zásilku odmítne.
Pokud kupující zjistí až po zaplacení a rozbalení, že je zásilka poškozena, kontaktuje n8s. Veškeré zboží je pojištěno a v případě poškození bude zákazníkovi dodán nový výrobek či vrácena částka v plné výši kupní ceny zboží včetně přepravného.

Reklamace v záruční době


Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté co vady zjistil.
Kupující je povinen doložit nákup zboží kopií faktury nebo paragonu.
Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.
Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.

Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.
V případě neoprávněné reklamce si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu (reklamujícímu) účtovat manipulační poplatek 500,- Kč. V takovém případě musí být neoprávněnost reklamace doložena ze strany prodávajícího písemným vyjádřením autorizované servisní organizace dané značky.

Postup při reklamaci


Pro nejrychlejší vyřízení reklamace nahlaste závadu na níže uvedený kontakt.
Zboží k reklamaci předejte osobně v naší kamenné prodejně nebo zašlete na její adresu:

Nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu.
V případě, že zasíláte zboží k oprávněné reklamaci na vlastní náklady, je možné požadovat slevu při dalším nákupu v hodnotě dopravného.
Výši dopravného je třeba doložit dokladem o zaplacení (např. podacím lístkem).


Nahlašování reklamací:

Tel.: +420 326 330 795, +420 602 220 890, +420 777 220 890
E-mail: info@drevoset.czinfo@drevoset.cz
( Celkem hlasů: 323 )

Parador

Fiberon

Philco

Kronotex

Rooms

Meister

dveře

SoloDoor

Hettich

Blum

Wireli

Franke

Pyramis

Bosch

Siemens

OSMO

Remmers

Ciranova

Den Braven

Soudal

Lunawood

Kooplasat

AC-T

Siro

Grena

Trachea